Hard Hearts Duarto x Hard Hearts Fatima

31.12.2020

22.2.2021 Fatima todettiin eläinlääkärin tekemässä tiineystarkastuksessa tyhjäksi. Pentujen menetys todennäköisesti johtuen aiemmasta pyometrasta.